آرشیو اقتصادی
اقتصاد مقاومتی؛

در همه کشورهای جهان، یکی از اقدامات مهم رهبران برای جهت دهی به ارکان مختلف کشورشان اعم از مسئولین، سیاستگذاران، کارشناسان، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و عموم مردم، برای حرکت در راستای منافع ملی، طرح یک گفتمان و ترسیم یک چشم انداز است. این مهم گاه در قالب یک کلیدواژه، گاه در قالب یک اقدام ملی و گاه در قالب نهادسازی اتفاق می افتد.

شهرستان دشتی- روستای چارک

علمی کردن کشاورزی و دامپروری مهم‌ترین راهکار تحقق حماسه اقتصادی است که با اجرای طرح «بسیج همگام با کشاورز» که در کشور اجرا می‎شود این مهم محقق می‎شود

در راستای حمایت از توسعه فرهنگ کار برگزار شد: