آرشیو مسجد برتر
تاریخچه مسجد؛

مسجد جامع امام حسین (ع) جائینک در روستایی به به همین نام از توابع بخش دلور شهرستان تنگستان واقع است.

فرمانده حوزه المهدی شهرستان گناوه:

بیمارستان صحرایی در روستای محمد صالحی به مدت 5 روز دایر شد و ساکنان این روستا و مناطق همجوار در صورت نیاز به خدمات این بیمارستان می توانند در نوبت صبح از ساعت 7:30 تا 13 به این بیمارستان صحرایی مراجعه کنند.