۱۳۹۵/۱۱/۱۸ - ۰۸:۳۱
یادداشت
خمینی آن نفس تزکیه یافته با خروش و فریاد الهی خود مردم مسلمان ایران را که سال ها از استبداد داخلی و استعمار خارجی رنج می بردند به پا خاست تا بساط ظلم و جور و بی عدالتی را ریشه کن کنند و حکومت طاغوتی را که چیزی جز رنج و بی عدالتی و عقب افتادگی برای مردم نداشت را برچیند و حکومتی خدامحور را جایگزین کند .
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ - ۰۸:۳۱
یادداشت
خمینی آن نفس تزکیه یافته با خروش و فریاد الهی خود مردم مسلمان ایران را که سال ها از استبداد داخلی و استعمار خارجی رنج می بردند به پا خاست تا بساط ظلم و جور و بی عدالتی را ریشه کن کنند و حکومت طاغوتی را که چیزی جز رنج و بی عدالتی و عقب افتادگی برای مردم نداشت را برچیند و حکومتی خدامحور را جایگزین کند .
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ - ۰۶:۲۹
حسین قاسمی جامعه شناس:
رژیم شاه ، مهمترین راه کنترل قیام مردمی را در تحت کنترل درآوردن مساجد می دید و خطری را که از ناحیه مساجد برای حکومت بوجود می آمد احساس می کرد . تعیین امام جماعت و نمازهای جماعت در مساجد، خارج از کنترل رژیم بود و این ضعف، برای رژیم، گران تمام می شد.
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ - ۱۹:۵۷
حسین قاسمی: انقلاب سفید و انقلاب اسلامی ،هر دو از وقایعی هستند که در تاریخ معاصر ایران به وقوع پیوسته اند،از جمله تحولات سیاسی و اجتماعی که در عین تفاوت های ماهوی و ظاهری و اساسی بسیار مرتبط باهم بوده و یکی زمینه ساز و متاثر از دیگری، چرا که در طول هم اتفاق افتاده اند.
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - ۲۱:۲۴
در ايران نيز همراه با ديگر كشورهاي جهان سوم اين اصلاحات در قالب فضاي باز سياسي، اصلاحات اراضي، لايحۀ انجمن هاي ايالتي و ولايتي و اوج آن به عنوان «انقلاب سفيد» يا «انقلاب شاه و ملت» كه به طور فراگير تمام جنبه هاي زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه سنتي ايران را در بر مي گرفت، تجلي يافت.