۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - ۰۰:۰۶
تاریخچه مسجد؛
مسجد جامع امام حسین (ع) جائینک در روستایی به به همین نام از توابع بخش دلور شهرستان تنگستان واقع است.
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - ۰۰:۰۶
تاریخچه مسجد؛
مسجد جامع امام حسین (ع) جائینک در روستایی به به همین نام از توابع بخش دلور شهرستان تنگستان واقع است.
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - ۰۶:۲۵
فرمانده حوزه المهدی شهرستان گناوه:
بیمارستان صحرایی در روستای محمد صالحی به مدت ۵ روز دایر شد و ساکنان این روستا و مناطق همجوار در صورت نیاز به خدمات این بیمارستان می توانند در نوبت صبح از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳ به این بیمارستان صحرایی مراجعه کنند.