شناسه : 38521
یکشنبه, 04/29/1399 - 22:35
نویسنده : bushehr
گزارش تصویری نواحی بسیج سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر؛

بازرسی از حوزه ثارالله شهرستان آباد، با حضور بازرسین استان برگزار شد

گزارش تصویری از حضور بازرسان سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در حوزه مقاومت بسیج ثارالله شهرستان آباد انجام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مساجد و محلات سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر، گزارش تصویری از حضور بازرسان سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در حوزه مقاومت بسیج ثارالله شهرستان آباد انجام شد. که در این بازرسی به بررسی عملکردهای این حوزه پرداخته شد.

[[{"fid":"85137","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

[[{"fid":"85138","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

[[{"fid":"85139","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]

[[{"fid":"85140","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"4"}}]]

 

پایان خبر/م.غ

برچسب ها
0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید